EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Ansatte

Yamile Zaldo Erlien

Har i mange år jobbet på klinisk nevrofysiologisk avdeling på AHUS. Har ansvar for alle typer søvnregistreringer (Polygrafi,  Polysomnografi, MSLT) samt EEG undersøkelser.