Priser

Prisliste EEG-Laboratoriet 2022 

I henhold til økende konkurranse for nevrofysiologiske undersøkelser har EEG-laboratoriet valgt å justere sine priser på alle undersøkelser. Vi har nå også tilbud på insomniutredning og behandling.

Det bemerkes at EEG laboratoriet har ca 50 års erfaring med nevrofysiologiske undersøkelser. Prisene er nå blitt svært konkurrenskraftige og det bemerkes særlig gode priser til privat Nevrolog, men også alle nevrofysiologiske undersøkelser.

 

Priser med refusjon (pasientene betaler egenandel + evt. forbruksmateriell)

EEG: 375,-

Søvndeprivert EEG: 375,-

Nevrografi/EMG: 375,-

Polysomnografi(PSG): 450,- (egenandel 375,- + forbruksmateriell 75,-)

Multiple Sleep Latency Test (MSLT): 450,- (egenandel 375,- + forbruksmateriell 75,-)

 

 

 

Private priser

Søvnundersøkelser

Polygrafi (søvnapneregistrering): 2900,-

Polysomnografi (PSG) m/videoregistrering: 11500,-

Multiple sleep latency test (MSLT): 6500,-

 

Aktigrafi

Aktigrafi (7-14 dager): 2000,-

Aktigrafi (mer enn 14 dager): 3000,-

NB! Aktigrafi som må tas i fbm PSG / MSLT koster ingenting for pasienten.

 

EEG

Standard EEG: 3450,-

Søvndeprivert EEG: 4500,-

 

Nevrografi og EMG

Nevrografi/EMG: fra 3590,-
Ved utvidet undersøkelser vil ytterligere kost tilkomme.

 

Søvnutredning hos Somnolog

Søvnutredning for voksne ink. Aktigrafi: 4450,-

Søvnutredning for barn: 2550,-

Oppfølgingskonsultasjon: 2050,-