Priser

Prisliste EEG-Laboratoriet 2022 

 

Priser med refusjon (pasientene betaler egenandel + evt. forbruksmateriell)

EEG: 375,-

Søvndeprivert EEG: 375,-

Nevrografi/EMG: 375,-

Polysomnografi(PSG): 450,- (egenandel 375,- + forbruksmateriell 75,-)

Multiple Sleep Latency Test (MSLT): 450,- (egenandel 375,- + forbruksmateriell 75,-)

 

 

 

Private priser

Søvnundersøkelser

Polygrafi (søvnapneregistrering): 2900,-

Polysomnografi (PSG) m/videoregistrering: 11500,-

Multiple sleep latency test (MSLT): 6500,-

 

Aktigrafi

Aktigrafi (7-14 dager): 2000,-

Aktigrafi (mer enn 14 dager): 3000,-

NB! Aktigrafi som må tas i fbm PSG / MSLT koster ingenting for pasienten.

 

EEG

Standard EEG: 3450,-

Søvndeprivert EEG: 4500,-

 

Nevrografi og EMG

Nevrografi/EMG: fra 3590,-
Ved utvidet undersøkelser vil ytterligere kost tilkomme.

 

Søvnutredning hos Somnolog

Søvnutredning for voksne ink. Aktigrafi: 4450,-

Søvnutredning for barn: 2550,-

Oppfølgingskonsultasjon: 2050,-