EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Offentlig avtale

EEG-Laboratoriet har offentlig avtale med Helse Sør-Øst.

Vi har kort ventetid på alle våre undersøkelser – se https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted for oppdaterte ventetider for offentlige timer.

Priser med refusjon (pasienter betaler egenandel):

Nevrografi/EMG: 386,-

EEG: 386,-

Søvndeprivert EEG: 386,-

Polysomnografi (PSG): 386,-

Multiple Sleep Latency Test (MSLT):  386,-