EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Undersøkelse av muskler og nerver (EMG og Nevrografi)

EMG undersøkelse og Nevrografi undersøkelse

Undersøkelser som brukes for å måle nerve- og muskelfunksjon for å utrede personer som har symptomer som:

  • nummenhet og/eller prikninger i fingre (som ved for eks. karpaltunnelsyndrom)
  • nummenhet, prikninger, smerter i tærne/føtter (som ved for eks. polynevropati)
  • svakhet og/eller smerter i armer og/eller bein (som ved for eks. prolaps i nakken eller ryggen)
  • fasikulasjoner/leamus i muskler

Hva er elektromyografi (EMG)?

Elektromyografi (EMG) er en undersøkelse av elektrisk aktivitet i muskler.

Hva er nevrografi (ENG)?

Nevrografi (ENG) er måling av funksjonen i nerver.

Disse to undersøkelsene kan sammen si noe om sykdomstilstander i både nerver og muskler.

 

Hvordan gjennomføres en EMG- og nevrografi undersøkelse?

Nevrografi: Overflateelektroder legges på bestemte steder på huden. Deretter gis små elektriske impulser som setter i gang nerverespons som vi så måler hastighet og høyde på.

EMG: EMG undersøkelsen gjøres alltid av en lege og det brukes en tynn nåleelektrode som registrerer elektrisk aktivitet fra muskelen. Nåleelektroden fanger opp den elektriske aktiviteten fra musklene i hvile og i aktivitet, noe som gir informasjon både om nerven som forsyner muskelen og om muskelen.

Både nevrografi og EMG utføres av erfarne legespesialister på EEG-Laboratoriet. Dette gjør at undersøkelsen kan utvides eller begrenses utfra funn og kliniske opplysninger.

 

Forholdsregler før undersøkelsen

Før undersøkelsen må hender/føtter være renvasket og huden skal være fri for kremer eller lignende. Du må prøve å være varm på hender/føtter, da dette er viktig for at målingene skal bli mest mulig korrekte.

Undersøkelsen er ikke skadelig under graviditet eller for de som har pacemaker.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen

 

Bivirkninger 

Etter undersøkelsen kan du være litt øm i de undersøkte musklene, dette forsvinner fort av seg selv.

 

Resultat

Legen som henviste deg vil få rapport av undersøkelsen. Det er henvisende lege/fastlegen som tar hånd om videre oppfølging og behandling.

     Kontakt oss