Kontakt : +47 23 19 60 47

Nevrografi og EMG undersøkelse

Nevrografi undersøkelse og EMG undersøkelse

 Her kan du lese om undersøkelser som brukes for å måle nerve- og muskelfunksjon. 

 

Hva er nevrografi (ENG)?

Nevrografi (ENG) er måling av funksjonen i nerver.

 

Hva er elektromyografi (EMG)?

Elektromyografi (EMG) er en undersøkelse av elektrisk aktivitet i muskler.

 

Disse to undersøkelsene kan sammen si noe om sykdomstilstander i både nerver og muskler.

 

Hvordan gjennomføres en nevrografi- og EMG undersøkelse?

Nevrografi: Overflateelektroder legges på bestemte steder på huden. Deretter gis små elektriske impulser som setter i gang nerverespons som vi så måler hastighet og høyde på.

EMG: EMG undersøkelsen gjøres alltid av en lege og det brukes en tynn nåleelektrode som registrerer elektrisk aktivitet fra muskelen. Nåleelektroden fanger opp den elektriske aktiviteten fra musklene i hvile og i aktivitet, noe som gir informasjon både om nerven som forsyner muskelen og om muskelen.

 

Forholdsregler før undersøkelsen

Før undersøkelsen må hender/føtter være renvasket og huden skal være fri for kremer eller lignende. Du må prøve å være varm på hender/føtter, da dette er viktig for at målingene skal bli mest mulig korrekte.

Bruker du blodfortynnende medikamenter bør dette informeres om. Undersøkelsen er ikke skadelig under graviditet eller for de som har pacemaker.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen

 

Bivirkninger 

Etter undersøkelsen kan du være litt øm i de undersøkte musklene, dette forsvinner fort av seg selv.

 

Resultat

Legen som henviste deg vil få rapport av undersøkelsen. Det er henvisende lege/fastlegen som tar hånd om videre oppfølging og behandling.