EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Polygrafi – måler pustestopp under søvn

Polygrafi – søvnregistrering hjemme

(Kun privat tilbud)

Pustestopp, såkalt apnè kan oppstå under søvn. Det vanligste er obstruktiv søvnapnè. Det er korte men hyppige pustestopp som medfører fall i oksygenmetningen og korte forstyrrelser i søvnmønsteret. Det kan gi skader på lang sikt og medfører økt tretthet på dagtid. Ofte er man ikke klar over at man har pustestopp. For å få stilt riktig diagnose er det viktig at man får utført en registrering av pustemønster under søvn.

Vanlige symptomer er unormal tretthet på dagtid, snorking og hodepine.

 

Hvordan foregår søvnregistreringen (polygrafi)

Polygrafi er en enkel søvnundersøkelse som måler respiratoriske parametre som pustebevegelser, luftstrøm gjennom nesen, oksygenmetning, puls og snorkesignaler. Disse signalene tilsammen gir informasjon om respirasjon (pustingen), og kan således brukes i diagnostikken av respiratoriske søvnforstyrrelser som for eksempel obstruktiv søvnapnésyndrom.

Undersøkelsen gjennomføres poliklinisk, dvs du sover i eget hjem registreringsnatten og returnerer utstyret til klinikken dagen etterpå.

Påmonteringen av utstyr i forbindelse med undersøkelsen tar ca. 20 minutter.

Forholdsregler før undersøkelsen

Ingen.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

 

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

 

Resultat

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.

 

For mer informasjon om søvnapne se www.sovnapne.no    Kontakt oss