EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Søvndeprivert EEG undersøkelse

Søvndeprivert EEG undersøkelse

Her kan du lese om EEG-undersøkelsen som gjøres etter søvndeprivasjon for å øke sannsynligheten for registrering av funksjonsforstyrrelser i hjernebarken, som for eksempel epileptisk aktivitet.

 

Hva er søvndeprivert EEG undersøkelse?

Spenningsvariasjonene som foregår i hjernebarken måles ved hjelp av elektroder som settes på hodebunnen. Hensikten med undersøkelsen er å registrere EEG-aktivitet under innsovning, søvn og oppvåkning.

 

Hvordan foregår en søvndeprivert EEG undersøkelse? 

Man får flere registreringselektroder festet på hodebunnen, mens utstyret registrerer hjernens spenningsvariasjoner. Undersøkelsens varighet er ca. 1 ½ time (inklusive nødvendig forberedelse og påfølgende hårvask).

 

Forholdsregler før undersøkelsen 

Du må være våken hele natten før du kommer til EEG-laboratoriet.

Barn under 12 år må holde seg våken fra kl. 03.00.

Man skal ikke drikke stimulerende midler som kaffe, te, cola, etc., heller ikke alkohol fra kl. 16.00 dagen før.

Spis frokost før undersøkelsen.

P.g.a. undersøkelsens art må du møte med nyvasket, tørt hår uten gele, skum og lignende.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ingen.

 

Bivirkninger 

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

 

Resultat 

Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.

     Kontakt oss