EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Aktigrafi

Aktigrafi 

Hva er aktigrafi?

En aktigraf er et måleinstrument utformet som en klokke, som måler bevegelser og lysnivå. Dette gir informasjon om når du er i ro (antatt søvn) og når du er i bevegelse (antatt våkenhet). Data samlet fra aktigraf sammen med søvndagbok og sykehistorie kan således brukes i diagnostikken av ulike søvnforstyrrelser.

 

Hvordan gjennomføres aktigraf undersøkelsen?

Aktigrafen er utformet som en klokke og plasseres rundt håndleddet på den ikke-dominante armen. Registreringen varer fra 7 til 14 dager avhengig av henvisningsårsak.

 

Forholdsregler før undersøkelsen 

Ingen.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen

Søvndagbok må også føres i registreringsperioden.

 

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

 

Resultat

Resultatet blir avlest av en spesialist som deretter sender resultatet til henvisende lege.    Kontakt oss