EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Søvnutredning

Søvnutredning hos somnolog

Prioriter søvn!

Vi tilbyr personlig og målrettet utredning av alle typer søvnlidelser og behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Ansvarlig lege er Kornelia Beiske (spesialist i klinisk nevrofysiolgi, PhD og Somnolog). For time ta kontakt på post@eeglab.no

Bilde av Kornelia Beiske som er spesialist innen klinisk nevrofysiologi, er somnolog og har fullført PhD innenfor søvn på Universitetet i Oslo
Kornelia Beiske, spesialist innen klinisk nevrofysiologi og somnolog

Tjenester vi tilbyr

Søvnsykdommer

Det finnes seks hovedkategorier av søvnsykdommer som krever ulik diagnostisk tilnærming og behandling.

 1. Insomni – vansker med innsovning, vansker med å opprettholde søvn eller plager med for tidlig oppvåkning
 2. Respiratoriske forstyrrelser under søvn – som for eksempel søvnapnésyndrom
 3. Døgnrytmeforstyrrelser – søvn på feil tid av døgnet som fører til sosiale vansker/vansker med skolegang og/eller arbeid. Hyppigst hos ungdom
 4. Hypersomni – uttalt søvnighet på dagtid
 5. Bevegelsesforstyrrelser under søvn – som for eksempel periodiske beinbevegelser som forstyrrer søvn
 6. Parasomnier – uønskede fenomener som skjer under innsovning, oppvåkning eller under søvnperioden (som for eks. å gå eller snakke i søvn)

Enkelte søvnsykdommer kan diagnostiseres med subjektiv utredning (dvs ved bruk av klinisk samtale, spørreskjema og søvndagbok), mens andre krever objektive funn ved bruk av blant annet nattlig søvnregistrering (polysomnografi) evt. kombinert med dagtids søvnregistrering (multippel søvnlatens test).

 

Søvnutredning for voksne

 • Første konsultasjon
  • Utredning med aktigrafi (bevegelsesmåler), søvndagbok, spørreskjema og samtale med lege
  • Basert på funn fra første konsultasjon blir det oppstart av behandling for insomni og døgnrytmeforstyrrelser evt. henvisning til objektiv søvnregistrering for videre utredning
  • Pris: 4450,-
 • Oppfølgingskonsultasjoner
  • Kontroll og optimalisering av behandlingsopplegg for insomni og døgnrytmeforstyrrelser
  • Pris: 2050,-

 

Søvnutredning for ungdom (fra 13 år)

 • Første konsultasjon
  • Utredning med aktigrafi, søvndagbok, spørreskjema og samtale med lege, gjerne sammen med foreldre/foresatt
  • Basert på funn fra første konsultasjon oppstart av behandling for insomni og døgnrytmeforstyrrelser evt. henvisning til objektiv søvnregistrering for videre utredning
  • Pris: 4450,-
 • Oppfølgingskonsultasjoner
  • Kontroll og optimalisering av behandlingsopplegg for insomni og døgnrytmeforstyrrelser
  • Pris: 2050,-

 

Søvnutredning for barn (opptil 12 år)

  • Første konsultasjon
   • Utredning med søvndagbok, spørreskjema og samtale med lege, sammen med foreldre/foresatt
   • Basert på funn fra første konsultasjon oppstart av behandling evt. henvisning til objektiv søvnregistrering for videre utredning
   • Pris: 2550,-
 • Oppfølgingskonsultasjoner
  • Kontroll og optimalisering av behandlingsopplegg
  • Pris: 2050,-

 

 

Linker:

https://www.tv2.no/nyheter/11207544/

https://www.klikk.no/foreldre/barn/sovnekspertens-rad-til-trotte-barnehage–eller-skolebarn-6810555https:

//forskning.no/sovn-barn-og-ungdom-oslo-universitetssykehus/slik-far-barnet-riktig-sovnrytme-til-skolestart/328713

https://journalisten.no/egmont-god-mor-martine-lunder-brenne/fra-mote–til-mamma-journalistikk-brenne-og-vold-vil-fa-modre-til-a-senke-skuldrene/383448

https://universitas.no/magasin/64933/sovnlose-studenter-hver-natt-la-jeg-og-horte-pa-hj/

https://www.kk.no/mamma/kan-en-bok-redde-sovnen-for-smabarnsforeldre/72128012

https://www.kk.no/mamma/foreldre-mister-44-dager-med-sovn-forste-aret-slik-takler-du-det/72238401

http://nettavisen.no/artikkel/3424011254

https://www.nrk.no/nordland/derfor-blir-sovnen-bedre-av-a-sove-ute-1.15157403

22.07.2022:

https://www.aftenposten.no/foreldreliv/i/EaOzP2/har-ferien-klusset-til-soevnrutinene-slik-kan-barnet-hente-seg-inn-igjen-foer-hverdagen-begynner

   Kontakt oss