Psykiater

Psykiater

En psykiater er en lege med spesialisering innen psykiatri. Vår psykiater har omfattende klinisk erfaring, og tilbyr bredspektret utredning, inkludert også utredning og behandling av mulig ADHD problematikk hos voksne. Han har videre også omfattende erfaring med krise problematikk.
Samtale hos psykiater kan være aktuelt for følgende:

 • Angst
 • Depresjon
 • Stressmestring
 • Belastende livssituasjon
 • Sorg og traumer
 • Samliv og kommunikasjon
 • Konflikter på arbeidsplass
 • Foreldreveiledning
 • Pårørende samtale

psykologi

Du trenger ingen henvisning for time hos vår psykiater, og vi har kort ventetid.

Vi har kun et privat tilbud for time hos Psykiater, men tilbudet dekkes av de fleste private behandlings- og helseforsikringer.

 

Forskjellige metoder

Psykologiske problemer er ofte vanskelige og sammensatte og kan behandles på mange forskjellige måter. Som pasient hos en psykiater kan du være med på å velge mellom ulike behandlingsmetoder. Kravet er at metoden er tilgjengelig og forsvarlig.

Variasjonen i ulike behandlingsformer er naturlig og viktig. Det som virker for én pasient, virker ikke nødvendigvis for en annen. Det er viktig at pasienten har mulighet til å motta behandling som er best mulig tilpasset egne behov og ønsker.

Noen psykiatere har spesialisert seg på visse metoder og arbeidsformer, mens de ikke er trent i andre. Det kan innebære at de ikke er eksperter på behandlingsformen som hadde vært best for deg. I slike tilfeller har psykiateren ansvar for å informere deg og eventuelt formidle kontakt med noen som har bedre forutsetninger for å tilby deg behandlingsformen du har behov for.

Tillit

I enhver psykologisk behandling er det viktig at du føler at du kan stole på terapeuten din, og tror på at terapeutens fremgangsmåte kan fungere for deg. Et slikt tillitsforhold er en nødvendig del av behandlingen og en forutsetning for at behandlingen skal virke. Det er derfor viktig at psykiateren har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Psykiateren har ansvaret for å sikre at du som pasient, opplever at behandlingen du tilbys, oppleves som nyttig og relevant, og at du opplever å bli møtt på en god måte.

 

 • Samtaleterapi (50 min)Kr 1 100
 • Student/barn under 18år kr 750