Nevrolog

Nevrolog

Vår Nevrolog tilbyr undersøkelse og behandling av alle typer nevrologiske problemstillinger. Timen kan bestilles direkte uten henvisning.

 

Tjenester hos Nevrolog

Tilstander som vanligvis krever en nevrolog:

 • Migrene, spenningshodepine, Hortens hodepine og trigeminusnevralgi
 • Epilepsi og kramper
 • Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom, Creutzfeldt-Jakobs sykdom, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Huntington sykdom og Tourettes syndrom
 • Hjerneslag og drypp (TIA)
 • Søvnsykdommer som blant annet Narkolepsi og Hypersomnier
 • Hjernesvulster, tumorer i ryggmargen og perifert nervesystem
 • Cerebral parese
 • Multiple Sklerose (MS), og i det perifere nervesystemet slik som Guillain-Barrés syndrom
 • Nakkesmerter (f.eks. prolaps, spinal stenose)
 • Perifere forstyrrelser i nerver eller muskler, som polynevropati og Myastenia Gravis

 

Konsultasjon hos Nevrolog

Vi tilbyr nevrologisk undersøkelse, også kalt nevrologisk utredning. Se video av hva en nevrologisk undersøkelse er her fra Høyskolen i Bergen.

Hva er en nevrolog?

En nevrolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle sykdommer i nervesystemet. Nervesystemet består av to deler, det sentrale og det perifere nervesystemet. Det inkluderer hjernen og ryggmargen. Sykdommer, lidelser og skader som involverer nervesystemet krever ofte en nevrologs vurdering og behandling.

 

Hvordan foregår en nevrologisk undersøkelse? 

I en nevrologisk undersøkelse undersøker legen graden av årvåkenhet, pupillereaksjon, øyebevegelser, muskelstyrke, evne til å koordinere bevegelser, balanse, sensasjon og forskjellige reflekser. Dette hjelper legen å avgjøre om det er en sykdom i nervesystemet. I tillegg til fysisk undersøkelse er det viktig med gjennomgang av pasientens medisinske historie.

 

Hva kan en nevrolog finne ut?

Tilstander som vanligvis krever en nevrolog inkluderer:

 • Migrene, spenningshodepine, Hortens hodepine og trigeminusnevralgi
 • Epilepsi og kramper
 • Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom, Creutzfeldt-Jakobs sykdom, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), Huntington sykdom og Tourettes syndrom
 • Hjerneslag og drypp (TIA)
 • Søvnsykdommer som blant annet Narkolepsi og Hypersomnier
 • Hjernesvulster, tumorer i ryggmargen og perifert nervesystem
 • Cerebral parese
 • Multiple Sklerose (MS), og i det perifere nervesystemet slik som Guillain-Barrés syndrom
 • Nakkesmerter (f.eks. prolaps, spinal stenose)
 • Perifere forstyrrelser i nerver eller muskler, som polynevropati og Myastenia Gravis

 

Ultralyd av halskar

Man regner med at inntil 20% av slagtilfeller er forårsaket av forkalkninger i åreveggen i halspulsårene. Undersøkelsen er aktuell ved risiko for å få hjerte- og karsykdom, hjerneslag eller har hatt hjerneslag. Eksempler på faktorer som kan spille inn er:

 • Alderdom
 • Røyking
 • Høyt kolesterol
 • Høyt blodtrykk
 • Kosthold
 • Kjønn
 • Mosjon
 • Gener
 • Sukkersyke

 

Hva er hensikten med ultralyd av halskar?  

Ved hjelp av ultralyd (duplex doppler av halskar) undersøkes blodforsyningen til hjernen, og vi kan se om det er kalkpåleiringer eller innsnevring i halspulsåren og graden av dette.

Undersøkelsen hjelper oss med å vurdere risikoen for hjerneslag og eventuelle behov for forebyggende behandling.

 

Hvordan gjennomføres en ultralydundersøkelse av halskar? 

Under undersøkelsen ligger du på en undersøkelsesbenk og blir bedt om å strekke lett på halsen. En liten ultralydmåler holdes mot pulsårene i halsen. Bilder fra halspulsåren registreres på en skjerm og opptakene blir analysert og beskrevet av legen.

 

Forholdsregler før undersøkelse 

Ingen.

 

Forholdsregler etter undersøkelsen 

Ingen.

 

Bivirkninger

Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger

 

Resultat av ultralyd av halskar

Legen tolker resultatet umiddelbart, og du får stort sett svaret rett etter undersøkelsen.