EMG/Nevrografi, EEG og søvnundersøkelser


  Kontakt : post@eeglab.no

Henvisning fritt behandlingsvalg (FBV)

Ordningen «Fritt behandlingsvalg» har erstattet det som tidligere het «Fritt sykehusvalg». Innholdet på frittsykehusvalg.no flyttes samtidig over på helsenorge.no i en ny informasjonstjeneste kalt «Velg behandlingssted«.

Hva er «Fritt behandlingsvalg»?

«Fritt behandlingsvalg» går ut på at flere private behandlingssteder vil få behandle pasienter på statens regning. Dette innebærer at du som pasient får flere valgmuligheter når du blir henvist til utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten.  Målet er at fritt behandlingsvalg skal føre til kortere ventetider og at du kommer raskere til behandling.

Informasjonstjenesten – Velg behandlingssted 

“Kontoret for fritt sykehusvalg” endrer navn til “Informasjonstjenesten – velg behandlingssted”. Gjennom den nye informasjonstjenesten vil du finne ventetider ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av HELFO. Informasjonstjenesten kan kontaktes på telefon 800HELSE (800 43 573). 

Hvordan går jeg frem for å bli behandlet hos Colosseumklinikken Medisinske Senter?

Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat foretak med avtale med et regionalt helseforetak.

For å benytte deg av dette trenger du en henvisning. Har du ikke henvisning? Bestill time hos en av legene ved Colosseumklinikken Medisinske Senter. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du bli henvist videre. Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige.

Står du på venteliste ved et annet behandlingssted?

Dersom du står på venteliste ved et annet behandlingssted, og i stedet ønsker å bli undersøkt eller behandlet hos Colosseumklinikken, kan du rette en henvendelse til sykehuset der du står på venteliste. Du kan be om at henvisningen blir oversendt til Colosseumklinikken Medisinske Senter. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Colosseumklinikken Medisinske Senter, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Man har kun anledning til å stå på venteliste ved ett behandlingssted.

Velg Coloseeumklinikken Medisinske Senter uten ekstra kostnad

Du kan velge Colosseumklinikken Medisinske Senter som behandlingssted uten at det medfører ekstra kostnader. Du betaler kun egenandel, resten dekkes av din helseregion. Kontakt oss for mer informasjon.