Dr. Antonie Giæver Beiske

Medlem av Den norske legeforening, Norsk Nevrologisk Forening, Norsk movement disorder society (Normodis) og Skandinavisk movement disorder society (Scanmodis).

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist i 20% stilling fra 1990- 01.09.2021)
Pasientens egenandel: kr 375 som føres frikortet. Ved fremvisning av frikort for inneværende år, ettergis egenandelen.

Dr. Antonie Giæver Beiske holder på å avvikle sin praksis, og tar derfor ikke imot nye pasienter.

E-epikrise: Samme dag
Epikrise i post: Postlegges påfølgende dag

For pasienten

Ved fremmøte: Medbring gjerne aktuelle blodprøvesvar og beskrivelser av CT eller MR-bilder etc.
Medikamenter: Ta med deg liste over medisinene dine, ev bilde av eskene.

Tenk gjennom hva du lurer på i forkant og lage deg gjerne en huskeliste.