Ansatte

Trine Torkehagen Skumsrud

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Bergen, studert helsepsykologi ved Universitet i Oslo og gjennomført videreutdanning i Psykomotorisk Fysioterapi fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Holder nå på med sin Mastergrad i Psykisk Helsearbeid for å oppnå spesialisttittel innen Psykomotorisk Fysioterapi.

Mastergraden og videreutdanningen i Psykomotorisk Fysioterapi kombinert, er en spesialisering innen hvordan muskel- og skjelettapparatet og sentralnervesystemet fungerer og benyttes for å holde ut og mestre ulike fysiske og kontekstuelle utfordringer i hverdagen; som for eksempel stress, traumer eller andre belastninger. Spesialiseringen gir blant annet kompetanse i hvordan hjelpe pasienten til å benytte hensiktsmessige mestringsstrategier, gi kjennskap til egne stressresponser og håndtering av disse.

Trine er spesielt interessert i hvordan smerter, spenninger og kroppslige reaksjoner påvirker og påvirkes av hendelser i hverdagen. Hun har arbeidet som fysioterapeut både innen psykiatri og somatikk.

Kontakt Trine direkte: E-POST.