Ansatte

Marianne Storberget

Marianne er utdannet fysioterapeut og har en mastergrad i manuellterapi fra University of Birmingham med praksisår ved Nimi Ullevål. Som manuellterapeut har hun spesialistkompetanse på nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Ved behov kan hun henvise til spesialisthelsetjenesten og til radiologisk undersøkelse som for eksempel MR eller røntgen. Hun kan også gi sykemelding i inntil 12 uker.

Hun utfører en grundig anamnese og undersøkelse på første konsultasjon. Årsaker til smerte og symptomer kan være en sammensetning av biologiske, psykiske og sosiale faktorer, og hun tar seg derfor god tid til å bli kjent med deg og dine plager. Som pasient skal du føle deg sett og hørt og få en forståelse av hva dine smerter og symptomer kommer av. Marianne gir råd og informasjon slik at du lettere kan sette i gang med forebyggende tiltak.

Sammen med pasienten legges det opp en behandlingsplan, avhengig av plager og årsakene til disse, hvor det tas hensyn til dine forventninger og mål. En aktiv tilnærming vil være avgjørende for en best mulig prognose, og hjemmeøvelser-/oppgaver er derfor viktig.

Marianne jobber med alt fra akutte smerter til mer langvarige smertetilstander: kjeveproblematikk, hodepine, svimmelhet, funksjonsnedsettelse, belastningslidelser, idrettsskader og rehabilitering etter operasjon.

Kontakt Marianne direkte på e-post.