Ansatte

Dr. Camilla Smith

Overlege ved Gynekologisk av Ullevål sykehus.
Foretar utredning og behandling av kvinnesykdommer.