Ansatte

Dr. Bjørn Busund

Legespesialist i gynekologi og avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål. Busund har mer enn 20 års erfaring med gynekologiske operasjoner, og var blant pionerene inne kikkehullskirurgi (laparoskopi og hysteroskopi) i Norge fra begynnelsen av 1990-årene. Blant de sykdomstilstander han har jobbet mest med er ufrivillig barnløshet, endometriose, blødningsforstyrrelser, muskelknuter i livmoren og forskjellig kirurgisk behandling av disse tilstander. Han har også betydelig erfaring i operativ behandling av blære-, rectum- og livmorfremfall.