Ansatte

Aleksander Diesen

Aleksander jobber som fastlegevikar ved Colosseumklinikken Allmennseksjon samt legevaktlege og videolege ved Colosseumklinikken Medisinske Senter. Tidligere jobbet ved Ahus Universitetssykehus, Kvinneklinikken ved Ullevål sykehus og har bred erfaring fra kommunal legevakt.