Velkommen

EEG laboratoriet er det eneste private laboratoriet innen faget klinisk nevrofysiologi i landet som tilbyr nesten alle nevrofysiologiske undersøkelser.
 

Vårt tilbud:

Vi utfører de fleste undersøkelser innen faget klinisk nevrofysiologi:
EEG (Elektroencefalografi)
Søvndeprivert EEG
Nevrografi og EMG (elektromyografi)
Vi tilbyr også Nevrografi og EMG undersøkelse på kveldstid flere dager i uken.
Fremkalte respons undersøkelser: Visuelt fremkalt responsundersøkelse (VEP), Auditivt fremkalt responsundersøkelse (BAEP) og Somatosensoriskt fremkalt responsundersøkelse (SEP)
Søvnregistreringer: Multiple Sleep Latency Test (MSLT), Polysomnografi (PSG) inkludert registrering av søvnapné.
Polygrafi og Aktigrafi.

 Dr. Per Egil Hesla,  er pensjonert men jobber noe som konsulent med undervisning og forskningsarbeid. Han arbeider for tiden også med å skrive en lærebok om søvn. Han tar dessverre ikke  i mot pasienter lenger. Vi henviser til vår nye nevrolog  dr. Simran Bajwa som er under utdanning for at bli somnolog  og som får supervisjon via nevrofysiolog og somnolog innen søvnmedisin.

EEG -Laboratoriet har også tilknytting til Pål Herlofsen som er spesialist i psykiatri, Gruppeanalytiker NGPF, men har særlig kunnskaper om psykotraumologi, kriser, katastrofer, søvnproblemer/lidelser, angst og depresjonslidelser, tap og sorgopplevelser, mental trening samt misbruk. I tillegg erfaring fra seleksjon, intervensjon på organisasjoner/grupper i nedbemanning/kriser. Vi kommer om kort tid også til å starte opp med utredning og behandling innen  Insomni.

Dr. Nikita Zhitniy er nevrolog, samt somnolog med europeisk sertifiert (ESRS) expertise  innenfor fagfeltet søvnmedisin. Han har lang og bred erfaring av tolking av alle typer av søvnregistreringer og bistår også som nevrografitekniker ved behov.

EEG Laboratoriet

Sørkedalsveien 10C, 2. Etg.
Phone: 23 19 50 20

 

Tjenester

 

nyheter

Priser

Priser EEG-Laboratoriet Nevrografi/EMG: kr. 500,- EEG, Søvndepr.-EEG: kr. 500,- MSLT: 500,- PSG: 500,- Hvor 320 kroner er egenandel og 180 kr er forbruksmaterialer. Evoked potensials(SEP,VEP,BEP): 4500,3500,4500,- Aktigrafi kr. 2000,- pr.uke Polygrafi: 320,-. Priser Nevrolog Per Egil Hesla Nevrologisk utredning: 2500,- Søvnutredning: 2000,- Kontrolltime: 950,- Spesialisterklæring: 2999,- pr A4-side Priser Psykiater Pål Herlofsen Utredning/ første konsultasjon: 1500,- Oppfølging: 1100,-

Les mer >>
Se alle artikler