VEP : VISUAL EVOKED POTENSIAL

METODE/HENSIKT
Signalene fra synsnerven og synsbanene registreres gjennom elektroder som blir påmontert hovedsakelig på bakhodet, hvor synsimpulser tolkes i hjernen.
Formålet er å kartlegge synsnervenes og synsbanenes evne til å lede synsimpluser fra øyet til synssenteret. Undersøkelsen er særlig egnet til å påvise skade på/sykdom i synsnervene.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØKELSEN
Man skal sitte avslappet i en stol under hele undersøkelsen.
Registreringselektroder festes på hodebunnen og en lapp dekker ett øye av gangen.
Du skal så konsentrere deg om å se på ett punkt midt på en "TV-skjerm" som hele tiden viser skiftende rutemønster (sjakk-brett-mønster).
Undersøkelsen tar vanligvis ca. 30 minutter.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Man må møte med nyvasket hår uten gele, skum, spray etc.
NB! Hvis du bruker briller må disse tas med.

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen.

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

RESULTAT
Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.