SØVNDEPRIVERT EEG UNDERSØKELSE

EEG=ELECTROENCEPHALOGRAFI

METODE/HENSIKT
Man registrerer spenningsvariasjonene som foregår i hjernen ved å sette på elektroder på hodebunnen og forsterke de innkomne signaler i et spesial utstyr.
Hensikten med undersøkelsen er å registrere EEG-forandringer i løpet av ca. 45 minutters søvn i laboratorium.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØKELSEN
Man får flere registreringselektroder festet på hodebunnen, mens utstyret registrerer hjernens spenningsvariasjoner.
Undersøkelsens varighet er ca. 1 ½ time (inklusive nødvendig forberedelse og påfølgende hårvask).

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Du må være våken hele natten før du kommer til EEG-laboratoriet.
Barn under 12 år må holde seg våken fra kl. 03.00.
Man skal ikke drikke stimulerende midler som kaffe, te, cola, etc., heller ikke alkohol fra kl. 16.00 dagen før.
Spis frokost før undersøkelsen.
P.g.a. undersøkelsens art må du møte med nyvasket, tørt hår uten gele, skum og lignende.

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen.

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

RESULTAT
Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.