SEP : SENSORY EVOKED POTENSIAL

METODE/HENSIKT
SEP er en undersøkelse som registrerer ledningsevnen gjennom nerver, ryggmarg og til hjernen. Elektroder påmontert langs nervebaner registrerer ledningshastigheten/evnen i forskjellige avsnitt.
På denne måten kan man evt. påvise skader/sykdommer langs nervebanene.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØKELSEN
Man ligger på en benk og det festes registreringselektroder forskjellige steder på kroppen langs nervebaner. Deretter stimuleres et område, oftest begge hender (sjelden føtter) med gjentatte elektriske impulser.
Undersøkelsens varighet er ca. en halv time.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Da det festes elektroder bl.a. i hodebunnen er det en fordel at du møter med nyvasket hår uten bruk av skum, gele, spray eller lignende.

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er uten bivirkninger.

RESULTAT
Registreringen blir avlest av en spesialist, som sender resultatet til henvisende lege.