Nyheter-Insomni

CKMS/EEG-laboratoriet kommer innen kort tid til å tilby utredning og behandling for INSOMNI. Utredning og behandling vil foregå med et pakkeforløp. Tilbudet kommer til å starte i august 2018. Det er mulig å melde sin interesse allerede nå. De som melder seg på vil få medlemskap i CKMS året ut 2018 med mange medlemsfordeler.

 

«Flow chart»  Insomni.

 

  1. Pasientarbeid hjemme:
  1. Pasienter får tilsendt til utfylling en søvndagbok og enkelte andre søvnrelaterte spørreskjemaer.

 

  1. Ved ankomst klinikken:
  1. Pasienten møter til konsultasjon med Nevrolog eller Psykiater. På bakgrunn av tilsendt materiale, klinisk undersøkelse settes en tentativ diagnose (TD).

 

  1. Pasienten gjennomfører Actigrafi.  Denne undersøkelse med tolkning kan forventes å ta 10 dager.

I tillegg vurderes hvorvidt det og/eller foreligger andre sykdommer, eksempelvis depresjon, som kan medføre en vurdering av psykiater.

 

  1. Behandling:

På bakgrunn av den diagnostiske utredningen utarbeides en  behandlingsstrategi.  Denne vil bestå av søvnedukasjon ved søvnterapeut, gruppeforedrag; Kognitiv terapi ved søvnterapeut og psykiater, enten individuelt eller i gruppe.

  1.  Avslutning:

                           Behandlingsevaluering ved nevrolog eller psykiater.

 

  1. Oppfølging:

Pasienter kalles inn etter en periode på 4 – 6 måneder for en oppfølgningsevaluering av behandlet insomni.

  • x