Nevrografi og EMG

METODE/HENSIKT
Nevrografi (ENG) er måling av funksjonen i  følelsenerver.
Elektromyografi (EMG) er en undersøkelse av elektrisk aktivitet i muskler.
Disse to undersøkelsene kan sammen si noe om sykdomstilstander i både nerver og muskler.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØKELSENE
Nevrografi: Man legger overflateelektroder på egnede steder på huden. Deretter gis små elektriske impulser som setter i gang en nerverespons som vi så måler hastighet og høyde på.
EMG: Legen bruker tynne elektroder som stikkes forsiktig i forskjellige muskler. Elektroden fanger opp den elektriske aktiviteten fra musklene i hvile og i aktivitet.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Før undersøkelsen må hender/føtter være renvasket og huden skal være fri for kremer eller lignende. Du må prøve å være varm på hender/føtter, da dette er viktig for at målingene skal bli mest mulig korrekte.  Ønsket temperatur på hender og føtter er 33 grader,  varmepakninger benyttes for å oppnå riktig temperatur.
Bruker du blodfortynnende medikamenter eller har innlagt pacemaker bør dette informeres om.

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen.

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er uten noen form for risiko.

RESULTAT
Testen vil bli avlest av en spesialist i nevrofysiologi som deretter sender resultatet til henvisnede lege.