MSLT: MULTIPLE SLEEP LATENCY TEST

METODE/HENSIKT
Forutsettningen for en godkjent MSLT- undersøkelse er at man natten før ha gjenomgått PSG med dokumentert søvntid på  minst 6 timer. Ved MSLT påmonteres elektroder og sensorer på hodet og brystet. Signalene som registrerers fra hjernen sier noe om kvaliteten på søvn i form av dybde og lengde o.l.
Undersøkelsen går primært ut på å måle tretthetsgrad på dagtid. Undersøkelsen brukes i hovedsak for diagnostisering og klassifisering av hypersomni og narkolepsi.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Det er viktig at det ikke smøres krem/lotion på ansikt slik at elektrodene skal få godt feste.
Håret skal være nyvasket uten hårskum, gele og lignende.
Menn bør være nybarbert under haken for å sikre feste av elektrodene.

Viktig å vite i forbindelse med MSLT (Multiple Sleep Latency Test)
Undersøkelsen inkluderer registrering av søvn i perioder á 20 minutter (30 minutter på barn) ved klokkeslettene 08, 10, 12 og 14.

1. Det er  veldig viktig at du er våken mellom periodene.

2. Du skal ikke drikke kaffe, røyke eller innta annet som du vet kan være oppkvikkende, 30 minutter før testen starter.

3. Du bør ikke ha brukt sovemidler, muskelavslappende midler eller midler mot depresjon, heller ikke sentralstimulerende midler som Ritalin eller Amfetamin mot narkolepsi de to siste ukene før undersøkelsen. Snakk med din behandlende lege før undersøkelsen i god tid.

4. Dersom dette vil bety et problem i forhold til ditt arbeide i disse to ukene, bør du snakke med egen lege om eventuell sykemelding.

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

SVARET
Testen vil bli avlest av en spesialist som sender resultatet til henvisende lege.