EEG ELECTROENCEPHALOGRAPHY

METODE/HENSIKT:
Ved EEG registreres spenningsvariasjonene  i hjernebarken. Disse måles ved hjelp av elektroder som settes på hodebunnen som forsterker  innkomne signaler.
Sykdommer eller skader som rammer hjernen kan gi forandringer på EEG.

HVORDAN GJØRES EN EEG UNDERSØKELSE
Pasienten ligger rolig og avslappet med 23 elektroder festet hovedsaklig på hodebunnen.
Registreringen varer i ca. 20 minutter.
Pasienten blir bedt om å puste dypt og kraftig i 3 minutter, og det blir gjort fotostimulering (serier av tette lysglimt). 
Hele undersøkelsens varighet er ca. 45 minutter, inkl. på- og avmontering av elektroder.  Etter undersøkelsen er hårvask nødvendig.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Pasienten bør ha spist på forhånd, ha ren hodebunn og tørt hår uten tilsetning av hårskum, gele, spray og lignende.

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen.

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er helt smertefri og uten bivirkninger.

SVARET
Resultatet blir avlest av en spesialist som deretter sender resultatet til henvisende lege.