AUDITIVT FREMKALT RESPONSUNDERSØKELSE (BAEP: BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENSIAL)

METODE/HENSIKT
Auditivt fremkalt responsundersøkelse (BAEP) innebærer registrering av lydimpulser som går via hørselsenerven til hjernestammen. Sykdom eller skade på disse strukturer kan eventuelt påvises ved denne undersøkelse.

HVORDAN GJØRES BAEP UNDERSØKELSE
Pasienten ligger på en seng.
Det blir satt på registreringselektroder.
Pasienten får på høretelefoner og hører en serie hurtige klikkelyder på ett øre om gangen og responsen registreres.
Undersøkelsen tar vanligvis 30 minutter.

FORHOLDSREGLER FØR UNDERSØKELSEN
Ingen

FORHOLDSREGLER ETTER UNDERSØKELSEN
Ingen

BIVIRKNINGER
Undersøkelsen er ikke forbundet med ubehag, smerte eller noen medisinsk risiko.

SVARET
Resultatet blir avlest av en spesialist og svaret blir sendt til henvisende lege.