Velkommen

EEG laboratoriet er det eneste private laboratoriet innen faget klinisk nevrofysiologi i landet som tilbyr nesten alle nevrofysiologiske undersøkelser.
 

Vårt tilbud:

Vi utfører de fleste undersøkelser innen faget klinisk nevrofysiologi:
EEG (Elektroencefalografi)
Søvndeprivert EEG
Nevrografi og EMG (elektromyografi)
Vi tilbyr også Nevrografi og EMG undersøkelse på kveldstid flere dager i uken.
Fremkalte respons undersøkelser: Visuelt fremkalt responsundersøkelse (VEP), Auditivt fremkalt responsundersøkelse (BAEP) og Somatosensoriskt fremkalt responsundersøkelse (SEP)
Søvnregistreringer: Multiple Sleep Latency Test (MSLT), Polysomnografi (PSG) inkludert registrering av søvnapné.
Polygrafi og Aktigrafi.

Vi har Dr. Per Egil Hesla, som er en erfaren nevrolog tilknyttet laboratoriet.
Han har spesiell interesse og kompetanse innen faget søvnsykdommer og er en av få i Norge som har internasjonal godkjennelse innen søvnmedisin.
Han tar også imot spesialisterklæringer  og har relativt kort ventetid.

EEG -Laboratoriet har også tilknytting til Pål Herlofsen som er spesialist i psykiatri, Gruppeanalytiker NGPF, men har særlig kunnskaper om psykotraumologi, kriser, katastrofer, søvnproblemer/lidelser, angst og depresjonslidelser, tap og sorgopplevelser, mental trening samt misbruk. I tillegg erfaring fra seleksjon, intervensjon på organisasjoner/grupper i nedbemanning/kriser.

Dr. Zhitniy er nevrolog og er europeisk sertifiert expert (ESRS) innenfor fagfeltet søvnmedisin. Han har lang og bred arfaring av tolking av søvnregistreringer

EEG Laboratoriet

Sørkedalsveien 10C, 2. Etg.
Phone: 23 19 50 20

 

Tjenester

 

nyheter

Priser

Priser EEG-Laboratoriet Nevrografi/EMG: kr. 500,- EEG, Søvndepr.-EEG: kr. 500,- MSLT: 500,- PSG: 500,- Hvor 320 kroner er egenandel og 180 kr er forbruksmaterialer. Evoked potensials(SEP,VEP,BEP): 4500,3500,4500,- Aktigrafi kr. 2000,- pr.uke Polygrafi: 320,-. Priser Nevrolog Per Egil Hesla Nevrologisk utredning: 2500,- Søvnutredning: 2000,- Kontrolltime: 950,- Spesialisterklæring: 2999,- pr A4-side Priser Psykiater Pål Herlofsen Utredning/ første konsultasjon: 1500,- Oppfølging: 1100,-

Les mer >>
Se alle artikler